Er ordene tatt av tiden, eller tiden tatt av ordene???

Mange kan mene at dette er ett underlig spørsmål, og føle at nå snakker jeg tull. Men tenk over, hvor det er lett for oss mennesker å snakke, i de fleste tilfellene så klarer vi det veldig godt. Spørsmålet er faktisk ikke om vi klarer å snakke, eller hvem vi snakker til. Nei det er heller et spørsmål om vi klarer å snakke på en måte som gjør at folk forstår og lytter. Når vi snakker til hverandre blir vi ofte bundet av ordenes utrolige utilstrekkelighet. Viktige opplevelser og erkjennelser ligger ofte mellom linjene, eller i det ordløse.

 

Det kunne vært en tanke at vi klarte å bruke færre setninger med punktum i vår kommunikasjon med andre, og heller brukte setninger med utropstegn!

En setning med utropstegn viser at det ligger følelser bak, mens plikten eller dommen er punktumets innhold.

 

I vårt samfunn av i dag synes vi å betrakte tid som en sfære hvor det som vi kaller fortid, nåtid og fremtid eksisterer uten å være i relasjon til hverandre.

Vi glømmer eller tar ikke hensyn til at disse delene ikke er motsetninger.

De er faktisk deler av den samme helheten. Ikke minst vil fortid, nåtid og fremtid alltid være tilstede i enhver kommunikasjon med andre mennesker.

 

Vi burde tenke over at tiden løper ikke fra oss; det er vi som løper fra den.

 

Men i dag løyser vi ofte vårt tidsproblem med å skaffe oss flere hjelpemiddel. Vi omgir oss med telefaxer, mobiltelefoner- og svarere, personsøkere, diktafoner, PC’er, osv. osv. Alle er summende og blinkende, talende, hørende, huskende og ”tenkende” instrumenter og nettverk. Oppfunnet og konstruert for det å gi oss mulighet­en til å utføre flere aktiviteter i løpet av færre minut­ter enn før. Men jo mer besatt vi er av å spare tid, jo raskere bruker vi den opp.

 

Men har dere tenkt over at fart dreper, og da ikke bare ute i trafikken????

Fart dreper også på konto­ret, og i hjemmet: Mange utsetter seg selv for et slags ”aksel­lera­sjonssyndrom”, der hurtighet blir et mål i seg selv.  Uten at vi derved nødvendigvis legger flere problemer bak oss.

 

I dag tror jeg knapt det finnes noen som klarer å kvitte seg med sine elektroniske hjelpemiddel. I realiteten har vi plugget elektronikken inn i vårt sentralnervesystem. Så vi fortsetter å akselerere.  Som hos en racerkjører glir verden forbi oss i flimrebilder.  Vi skifter oftere kanal, jobb, venner, forhold, ektes­kap.  ”Vi elsket hverandre så lenge valsen varte,” sang Serge Gainsborough.  I dag er kjærligheten datostemplet. Vi oppdager alt, for så å glemme det meste.  Jo større has­tighet, jo færre spor.  ”Det er større verdier i livet enn mulighetene for å øke farten,” kommenterte engang Mahatma Gand­hi.

 

Som Faust blir vi tvunget til å inngå en byttehandel med informasjonssamfunnet rundt oss: Vi må gi opp deler av vår bevissthet for å absorbere det som skjer rundt oss – men det er høyst usikkert om denne byttehandelen innebærer en gevinst. For å klare å forholde oss til als som skjer filtrerer vi. Vi lukker sansene (bevisst og ube­visst), alt mens vi søker å redusere støyen rundt oss, og skape mening og innhold ut av vårt liv. Uten denne filtreringsmekanismen ville miste grepet på tilvæ­rel­sen.

 

Det bringer meg tilbake til verdien av ordene og det å snakke sammen. Ikke minst betydningen av det ordløse og det som ligger i mellom ordene.

 

”Tredve eker møtes i et nav og tomrommet gjør oss i stand til å bruke det som et vogn- hjul. Leire eltes i form av et kar og tomrommet gjør oss i stand til å bruke det. Dører og vinduer settes i et hus og tomrommet gjør oss i stand til å bruke det. Således oppnår vi noe. Men det er intet som gjør oss i stand til å bruke det.”

(Lao Tzu, i Mehren 1992: s. 17).

 

Rommet mellom ordene våre er aldri tomt.

I langsomheten og engasjementet – i ønsket om å forstå hverandre – ligger muligheten til å ta i bruk mellomrommets potensiale.

 

Likeledes som det er stillheten mellom tonene som skaper musikken, er det stillheten mellom ordene som skaper dialogen. Ofte er det ikke ordene en trenger å forstå, men pausene

 

Er vi klare til å ta den pausen???????????????????????????

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.