MESTRINGENS MULIGHET ELLER UMULIGHET I EN MAKT OG AVMAKTSSITUASJON

Dette bør du klare, eller dette klarer du, er setninger som mange får høre. Det være seg ikke bare barn og ungdom, men og voksne. Barn får høre det fra både voksne og andre barn, og ofte kan dette medvirke til at en usikkerhet og tapsfølelse blir større.

Når voksne får høre slike setninger, enten det er fra arbeidskamerater, partner eller evt. offentlige instanser, så er risikoen for tapsopplevelse og skam like stor som når barn opplever det.

Når en får beskjed om å mestre noe, så er det allerede kommet signal, som lett plasserer en i bås som en som ikke lykkes, ikke klarer ting, mislykket osv. Kan sikkert legge til mange flere ladete ord, men her er det den som får høre ordene som har definisjonsmakten over hvor sårende og nedbrytende ordene er..

Dersom det er en person som trenger hjelp til å mestre så er det i realiteten ikke begrepene som kan fange inn hjelpebehovet – det er det bare vi selv, med vår egen kunnskap og erfaring som kan gjøre. Kategoriserer vi den som vi da skal hjelpe, så kan vi flyte på rutinen uten nødvendigvis å involvere oss på det personlige plan. Velger vi derimot subjektsyn, kan nok vårt menneskesyn bli mer utfordret, men samtidig vil vi se den vi skal hjelpe som det unike mennesket han/hun er. Gjør vi den signifikante andre forskjellig fra oss selv, kan det medføre at vi ikke klarer, eller unngår, subjekt-subjekt relasjonen. Da vil vi og miste dialogen, som i sin form søker å belyse problemet slik den vi skal hjelpe opplever det, og på hans premisser.

Skal vi kunne nå noen, må vi ta med erkjennelse og anerkjennelse i vår vurdering. Erkjennelse forbindes oftest med sannhet eller ærlighet og det å gå i seg selv ta inn sider ved seg selv som kanskje ikke er så behagelige. En kan muligens si at det å erkjenne er å gi seg selv lov til å komme nær og bli kjent med det som er. Erkjennelse er ikke noe lettvint eller lettkjøpt. Det er en prosess som krever tid, både følelsesmessig og tankemessig. Den lar seg ikke kjøpe, men må skapes, utvikles, leves og ivaretas av hvert enkelt individ hele tiden. Ser vi anerkjennelse ifht. erkjennelse, må vi først se på forstavelsen: An betyr å stå bi. Hvem er det i så fall som står bi og hvem er lojal? Er det jeg, den andre, eller begge? Hva ligger det i å stå bi, eller å være lojal i forhold til en annens opplevelse?

Når jeg i overskriften nevner ordet makt så er det meget viktig i denne situasjonen, enten en er ung eller gammel

Når en skal diskutere makt og maktbruk og dermed og avmakt, får en stadig en diskusjon om begrepsforståelse og hva den enkelte legger i disse begrepene. Samtidig som disse begrepene går igjen i dagliglivets tale, fungerer de og som redskap i både faglige diskusjoner og utøvelsen av fag. Jeg kunne valgt å filosofere mye mer over selve maktbegrepet og det ulike roller, deretter trukket in empowerment, men lar det være nå.

Jeg velger heller å fokusere på subjektet/personen som vil ha mestring, eller som vi ber/krever må mestre ting

Jeg har en arbeidsmodell når jeg snakker om mestring slik at jeg ikke skal miste subjektet/eller personen av syne.

Min modell/ordspill når vi snakker om mestring

M        otivet for å be folk mestre, eller motivet de har for å snakke om å mestre ting

E          ngasjementet som ligger til grunn for å si de vil mestre, eller hva vi tror de vil mestre

S          tyrke, hva er fakte eller reelt, psykisk og fysisk styrke

T          trivsel er hva de legger i det, hva gjør de for trivsel, eller hva nærer deres trivsel

R         elasjoner er viktige, bygger de, vedlikeholder eller evt river

I           nnkludering er noe de må klare i samhandling og lagspill

N         ettverk er noe de vil bli involvert i når en skal mestre ting.

G         lede kan være alene eller dele med andre

 

På hvert av disse punktene må jeg våge å stille spørsmål, for det vil være byggesteinene i personens mestring. Min forståelse, erkjennelse og anerkjennelse vil og medvirke til den andres mestringsopplevelse.

 

Det bringer meg til at de flotteste bilder på det å skape noe får vi i naturen.

Tenk bare når kulden slepper og varmen kommer da starter vi å leve. Straks ser vi mer positivt på ting. Vi har mer energi og vi føler vi klarer mer og kan nå de mål vi setter oss

Sommer er varme og åpenhet og vi føler vi mestrer

La oss tenke videre om dette, ikke minst i kontakt med andre mennesker som må eller vil ha ny mestring i livet sitt.

Sommer

S          amhandle med

O         mtanke for at alle skal få bedre

M        estring, og aller helst ved egen

M        otivasjon som da vil gi en god

E          ndring og ett bra

R         esultat

 

Lykkes vi med dette så kan det bli ikke bare en varm og god sommer, men starten på en flott mestringsopplevelse der vi har vært nærværende i vår tilstedeværelse..

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.