Krigere uten moral sier Erna Solberg

Det er ganske sterkt å søke på nett i kveld, og se hvor mange ganger setningen til statsminister Erna Solberg fremkommer:

Det er en krig uten regler med krigere uten moral.

Ja det var det hun sa og mange har trykket det. De fleste med ros for at hun var så tydelig og at hun står opp. Det er ikke første gangen hun har brukt denne setningen. Hun brukte den og i opprop foran stortinget.

Jeg vil først si at jeg og mener alt som skjer i Syria med flyktninger og krigens elendighet er fryktelig, og kan ikke forsvares på noen måte.

Men samtidig er det å gå langt å si at noen er uten moral.

Professor emeritus i filosofi og etikk, Knut Erik Tranøy er meget tydelig når han sier at: ”Ingen befolkningsgrupper eller yrkesgrupper kan si at de ligger på et moralsk høyere nivå enn resten av befolkningen og andre yrkesgrupper.

Herunder ligger det jeg reagerer på. Kan Statsministeren stå på trygg grunn å si at noen ikke har moral. Jeg tror ikke det, om en skal følge gjeldende regler, og det skal en vel som de moralske menneskene som vi i vår kultur mener å være.

Jeg tror dette utgangspunktet er helt fundamentalt prinsipp for vår forståelse av hverandre i dagens samfunn. ”

Samtidig så må vi ha med oss hva moral er pr definisjon: Ved moral i alminnelighet forstås de praktiske, faktiske regler for handling og atferd (normer), som innenfor et samfunn anses som riktige der og da. Moral er de regler vi har innenfor vårt samfunn, mens etikken er prinsippene som gjør seg gjeldene. Moral er altså et sett av kvaliteter og tilstander, som gjensidig griper inn i hverandre, og som tillegges ulike grader av verdi, for hvordan vi omgås og forholder oss til andre mennesker.

Jeg undres om alle de som nå har fanget opp stasministeren sin setning og tatt den til sitt bryst, tenker over at hennes budskap i denne sammenheng kan fungere som en trigger for nye og forferdelige handlinger. Det kan bli noen som sier at de vil ta hevn for fienden sier de ikke har moral.

Jeg vil påstå at hadde statsministeren sagt at krigerne viste umoralsk handling så hadde det ikke vært noe problem i det hele tatt. Da hadde det vært en vurdering ut fra den moral som statsministeren forfekter og som har sin grunnlag i vår kultur.

Når hun nå har innført at noen er uten moral, så er det som når en spiller kort, bordet fanger.

Når er neste gang vi får høre at ens motstander, eller den vi ikke liker ikke har moral. Hvem sin moral er det som skal være rådende. De til enhver tid styrende i landet, kapitalkreftene som tjener på å selge våpen, bli større osv.

Tar vi statsministeren sin setning inn i mer lokale forhold, så må hun og ta inn over seg at når hun sier at det er krigere uten moral, så vil det for noen i dette landet, være en politikk aksept for at de som de ikke liker av de fremmede, de har ikke moral, for det har statsministeren sagt. Jeg er klar over at her er det mange som vil protestere og si at det kan ikke statsministeren stå ansvarlig for. Til det er jeg enig, men det er vell heller ikke den enkelte muslim som skal stå ansvarlig for hva noen galne folk gjør.

Det jeg peker på her er at språk er makt og bruker en denne makten på feil måte så kan reaksjonene og konsekvensene bli store. Jeg vil og trekke dette videre og si at når de som besitter makt bruker språket på denne måten så skapes det lett en avmaktsituasjon hos mottaker. Her kan en og se at det er flere politikere som har så lettfattelig håndtering av språket, jamfør landbruksministeren sin vurdering av bønder og deres system.

For meg var det språk som statsministeren brukte i dag, svært dårlig om en evner å se konsekvensene som kan komme. Samtidig sender hun signal der noen kan sees som mindreverdige, jamfør Tranøy sine vurderinger.

Det vi alle bør tenke over er hva som er moralsk og hva som er umoralsk, ikke minst siden vårt verdisyn er i konstant og helst økende forandring. Slike utsagn som statsministeren kom med er i realiteten da med å kunne forandre vårt verdisyn. Om en slik forandring er til bare ett gode, er jeg heller tvilende til, i denne sammenheng.

 

Én kommentar til «Krigere uten moral sier Erna Solberg»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.