Bondens følelse av manglende likeverd

Jeg har sittet og tenkt på dette ordet likeverd. Årsaken er at det dukker opp nesten i alle dokument som jeg leser. Det være seg i helsedokument, andre offentlige dokument og nå er det også mye brukt i landbrukspolitikken. Slik jeg ser det kan nok mange ha ulik oppfattelse av hva de legger i likeverd.

Vanligvis deler vi menneskerettighetene inn i to hoveddeler: Sivile og politiske rettigheter: Gjelder retten til liv, frihet fra tortur, trosfrihet og ytringsfrihet, og politiske rettigheter, slik som å delta ved valg. Økonomiske og sosiale rettigheter: Omfatter retten til eiendom, retten til arbeid og rimelige arbeidsvilkår, og sosiale sikkerhetsgarantier, slik som sosial trygghet, helsetilbud, utdanning og beskyttelse mot sult.

I forbindelse med landbruksoppgjøret og den holdning som regjeringen møter landbruk og bønder med, la oss tenke litt nærmere på faktoren vedrørende økonomiske og sosiale rettigheter. Kan virkelig de styrende påstå at bøndene i dag får en likeverdig behandling, da med tanke på den holdning bøndene møtes med, og den usikkerhet som staten bygger opp under.?

Likeverd bygger på at en skal ha like privilegier, nyte samme status og ha like rettigheter. Herunder vil jeg påstå at regjeringen svikter det å bygge opp under bonden sin status.

Årsaken til at jeg peker på dette, er at jeg har fått og registrert flere signal der bøndene sier de ikke føler de er likeverdige, og det går på selvfølelsen løs, Samtidig er det trist å se at også medier er med å bygge opp tanken på at bønder er ikke som oss andre, de er snyltere parasitter osv. Vi kunne vist klart oss godt uten. Når så dette støttes av enkelte politikere så er tragedien fullkommen.

Spørsmålet er hva gjør mangelen på likeverd med en bondes selvfølelse. En bondes selvfølelse refererer seg til ting som bonden mener han er flink til og stolt over. Det er knytt til den opplevelsen som enhver bonde har av seg selv, både ålene og i lag med andre. Den grunnleggende opplevelsen av å være verdifull, eller mindre verdifull, gjør at selvfølelsen slik sett danner fundamentet i det livet en har. Meden selvfølelsen er knyttet til den opplevelsen en har av egen verdi, er likeverdighet knyttet til den verdi en objektivt har i kraft av å være menneske/borger i landet. Likeverd er noe som vi alle får i gave ved fødsel, mens selvfølelsen dannes gjennom de relasjoner vi skaper med andre mennesker.

Når samfunnet i dag møter bonden på en måte som jeg vil kalle tvilsom likeverdighet, så burde en tenke over hva som er vekta i likeverdighet. Vekta i likeverdet ligg på respekt, og på gjensidighet. Jeg kan ikke se at bøndene i dag behandles av de styrende med respekt og gjensidighet. Da snakker jeg ikke bare om korte møter i mediers lys. Jeg tenker mer på de holdninger som kommer ut, litt for ofte og som gir grobunn til mer negativ selvfølelse hos den norske bonde. Når Listhaug og co skal snakke med bonden på ett språk som bonden forstår, bør de først ta inn over seg at foran sin egen identitet som politiker og maktmenneske, der ligg deres egen identitet som menneske. Listhaug og co bør ta inn over seg at vi er alle mennesker, og noen av oss har forstått og lært litt av hvert i livet. Det kan faktisk hende at de styrende kan lære noe av en bonde, selv om det synes som de tviler på det. Om ikke de styrende ser dette så er jeg redd for at ingenting av det de sier vil nå frem på en konstruktiv måte. Da vil det bli oppfattet som politiske nådegaver gitt fra den høgeste pidestall. Den innsikt som Listhaug og co trenger for å skape god landbrukspolitikk kan bare komme i ett miljø der en ser alle som likeverdige både som menneske og gruppe. Den innsikten ser jeg det som tvilsomt vil komme så lenge bonden bare møtes med kommando ord i form av regler og ordrer, og heller liten grad av gjensidighet. Da gjensidighet i form av at alle er nødvendige og likeverdstanken er hellig Når de styrende ikke evner å sette fokus på dette, så bidrar de i neste omgang til at bonden må kjempe med seg selv og sin egen sviktende selvfølelse, med de påfølgende kostnader som samfunnet da får Derfor bør nå en fokusere på likeverd, ikke bare som honnørord, men praktisere det i utførende politikk.

I dag synes det som regjeringen lever etter setningen fra Orvell sin bok all animals are equal, but some animals are more equal than others

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.